BADANIE EEG

Badanie EEG ( elektroencefalografia)

Jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną służącą do badania bioelektrycznej czynności mózgu.

Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu elektrod na powierzchni skóry głowy za pomocą czepka.

Wskazania do wykonywania badań są:

 • różnicowanie czynnościowych i organicznych schorzeń mózgu
 • napady padaczkowe
 • urazy czaszkowo-mózgowe
 • nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka
 • śpiączki
 • zaburzenia snu, lęki nocne, narkolepsja
 • bóle głowy

QEEG brain mapping

QEEG – to ilościowe badanie EEG. Umożliwia badanie funkcjonowania mózgu w warunkach spoczynku, jak również podczas wykonywania różnego rodzaju zadań ( potencjały związane z wydarzeniami – ERPs).

Analiza wyników obejmuje porównanie rezultatów z bazą danych normatywnych i odniesienie funkcjonowania mózgu pacjenta do norm wyznaczonych dla odpowiedniej grupy wiekowej.

W czasie badanie QEEG uzyskujemy informacje na temat funkcjonowania mózgu osoby badanej. Informacje te przedstawione są w raporcie badania w postaci zapisu surowego EEG , wykresów amplitud poszczególnych częstotliwości fal w badanych punktach, liniowych wykresów różnicy pomiędzy wynikami badanego a grupą normatywną, zmian procentowych przy różnych warunkach, tabel numerycznych oraz map mózgu.

Badanie QEEG wskaże również możliwe dysharmonie np. pobudzenie jednego obszaru przy niedopobudzeniu innego obszaru kory mózgowej.

Badanie QEEG  jest szczególnie przydatne do:

 • planowania i oceny skuteczności terapii EEG Biofeedback,
 • oceny uszkodzenia mózgu po wypadku, urazie, udarze itd.,
 • planowania i oceny skuteczności rehabilitacji neuropsychologicznej oraz leczenia farmakologicznego,
 • diagnozy przyczyn trudności w funkcjonowaniu, takich jak: trudności w uczeniu się, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia nastroju i emocji, zaburzenia psychiatryczne itd.

Mini Qeeg  

Badanie miniQEEG umożliwia zaobserwowanie asymetrii amplitudowej w dowolnym paśmie częstotliwości między lewą i prawą półkulą.Można zaobserwować ewentualną dysharmonię w funkcjonowaniu obu półkul. Badanie to jest bardzo przydatne przy planowaniu treningu EEG-biofeedback, ponieważ wskazuje, w których punktach należy wzmacniać lub hamować określone pasma częstotliwości.

Przeprowadzone badanie mini QEEG umożliwia weryfikację zaburzeń, dla których są już potwierdzone naukowo, charakterystyczne wzorce fal, np. nieprawidłowe fale wolne w lewej półkuli mózgowej (u osób praworęcznych), które wskazują na występowanie dysleksji. Co za tym idzie, umożliwia podjęcie terapii z wykorzystaniem treningu EEG-biofeedback w odpowiedniej lokalizacji elektrod i w odpowiednim zakresie częstotliwości.

Brak możliwości komentowania.