Treningi Biofeedback

Trening EEG Biofeedback wskazane są dla dorosłych, dzieci i młodzieży.
Leczenie chorób  i zaburzeń psychicznych takich jak:

 • Stres (mała odporność na stres)
 • Nerwica
 • Padaczka
 • Schizofrenia
 • Zaburzenia osobowości
 • Zaburzenia lękowe
 • Depresja
 • Uzależnienia od alkoholu, narkotyków
 • Cukrzyca
 • W rehabilitacji po udarach mózgu
 • W rehabilitacji po urazach czaszki, wylewu
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Anoreksja
 • Bulimia
 • Stwardnienie rozsiane (hamowanie postępowania choroby)
 • Demencja (hamowanie postępowania choroby)
 • ADHD i ADD
 • Problemy z uczeniem się
 • Autyzm
 • Upośledzenie umysłowe
 • Dysleksja
 • Dysgrafia
 • Zaburzenia zachowania
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Depresja
 • Lęk

Terapia EEG Biofeedback może być stosowana dla zdrowych osób w celu poprawy koncentracji, pamięci, rozwoju i dobrego funkcjonowania umysłu.

Brak możliwości komentowania.