EEG Biofeedback dla sportowców

Cena do uzgodnienia w zależności od czasu treningu i ilości spotkań treningowych. 

 

Znaczenie EEG Biofeedback dla sportu.

We wszystkich dyscyplinach sportowych szczególną rolę odgrywa dobre współistnienie zarówno cech psychicznych, jak i motorycznych.

Można nauczyć człowieka panowania (samokontroli) nad czynnościami kierowanymi przez AUN. Czynności takie jak: zdolność do koncentracji i relaksacji, wpływanie na tętno i rytm oddechowy, napięcie mięśniowe i właściwą stabilizację układu kostnego są podstawą do uzyskania wysokich wyników sportowych, sukcesów na poziomie światowym.

Podstawowym urządzeniem mogącym pomóc osiągnąć wyżej wymienione cele jest EEG Biofeedback, który poprzez wizualizację czynności elektrycznej mózgu umożliwia w procesie treningowym oddziaływania na poprawę koncentracji i relaksacji u zawodnika. Nie do przecenienia jest zwłaszcza efekt treningu relaksacyjnego prowadzonego zgodnie z odpowiednim protokołem, który to pozwala dwudziestoczterokrotnie szybciej usuwać skutki stresu zarówno psychicznego (10%) jak i pozostałych jego odmian (chemiczne, elektryczne, elektromagnetyczne) w porównaniu ze skutkami 8 godzinnego snu lub innych form relaksu i odpoczynku. Nie do pominięcia jest trening koncentracji wg sprawdzonego protokółu, gdyż jest dowiedzione, że nauczenie sportowca właściwego korzystania z możliwości koncentracji bez udziału stresu (beta 2) na odpowiednim poziomie powoduje, że praca w procesie treningu nie skutkuje powiększeniem odkładającego się stresu.

Przed rozpoczęciem sesji treningów na aparaturze EEG Biofeedback, wykonuję badanie diagnostyczne, dzięki któremu ustalam terapię dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Badanie diagnostyczne pozwala określić, jakich fal mózgowych jest za dużo, a jakich za mało w poszczególnych obszarach mózgu. Sam trening przypomina zabawę, podczas której osoba trenująca obserwuje wideo grę, czy animację komputerową, którą kieruje siłą własnej aktywności mózgu.

Współpracujemy również z grupą psychologów oraz psychoterapeutów

Główne zastosowania treningów EEG Biofeedback dla sportowców:

  • dla poprawy koncentracji
  • dla zwiększenia odporności na stres
  • dla lepszego samopoczucia
  • dla rozwoju kreatywności
  • dla skuteczniejszej i efektywniejszej nauki
  • pomoc w wyciszeniu się i relaksacji
  • zwalczanie tremy, napięcia wewnętrznego
  • zwiększenie kreatywności i pozytywnego myślenia

Badania naukowe wykazały, że efekty treningu są długotrwałe, całkowicie bezpieczne i w odróżnieniu od farmakologii nie wywołują skutków ubocznych.

Znani sportowcy stosują treningi EEG Biofeedback w Polsce i na całym świecie.

Zapraszamy!!!

Brak możliwości komentowania.