EEG Biofeedback

EEG Biofeedback to profesjonalny trening mózgu. Dzięki niemu można nauczyć się kontrolowania poszczególnych funkcji organizmu, kierowanych przez autonomiczny układ nerwowy.

Stosując treningi EEG Biofeedback możemy polepszyć czynność bioelektryczną mózgu. Oznacza to możliwość modyfikowania procesu fizjologicznego i nadania mu pożądanego kierunku, poprzez podawanie bezpośrednich informacji zwrotnych dotyczących parametrów tego procesu.

W niektórych dysfunkcjach mózgu występuje zarówno niedobór i nadmiar fal o pewnych częstotliwościach, co uniemożliwia pacjentowi wykorzystywanie pewnych czynności np. dzieci z ADHD mają problemy ze skupieniem się na wykonaniu konkretnego zadania lub kontrolowaniem emocji.

Przykładowe fale:

  • Fala Alpha w stanie relaksu – odprężenia
  • Środkowe pasmo fal Beta w stanie wytężonego wysiłku umysłowego
  • Fale Delta w stanie głębokiego – regenerującego snu

Celem treningów EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania – tak aby zoptymalizować pracę mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji uzyskać umiejętność pełnej koncentracji.

EEG Biofeedback jest to komputerowa analiza zapisu EEG pacjenta, podłączonego poprzez elektrody do systemu. Osoba ta  kontroluje przebieg akcji na planszy stymulacyjnej wyłącznie poprzez swoje myśli. Podczas treningu terapeuta dostraja pożądane parametry fal mózgowych pacjenta tak, by za stymulować powstawanie nowych korzystnych wzorców lub hamować te niewłaściwe.

Metoda ta wykorzystywana jest między innymi w psychologii, medycynie, sporcie jak i również w  biznesie.

Mogą z niej korzystać zarówno ludzie zdrowi, którzy chcą poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak również osoby z różnymi schorzeniami OUN, chorobami narządowymi lub zaburzeniami psychosomatycznymi. 

Farmakoterapia a Biofeedback?

Należy podkreślić, iż Biofeedback jest metodą terapii całkowicie nieinwazyjną. W niektórych schorzeniach może całkowicie zastąpić leki natomiast w innych je uzupełnia. Terapia odbywa się oczywiście pod kontrolą wyspecjalizowanego lekarza, który podejmuje decyzję o jej przebiegu.

Jest to metoda całkowicie bezpieczna bez skutków ubocznych.

Co zrobić aby rezultaty były szybciej widoczne?

Motorem napędzania skuteczności terapii jest silna wola i przede wszystkim motywacja pacjenta. Bardzo dużą rolę odgrywa poczucie odpowiedzialności za wynik własnego leczenia.

Zastosowanie kliniczne systemu EEG Biofeedback polega na regularnym pomiarze funkcji fizjologicznych połączonych z treningiem samokontroli, co w efekcie wprowadza w obszar świadomej kontroli poszczególne reakcje fizjologiczne, takie jak: praca serca, ciśnienie krwi, rytm oddychania itp. Dzięki treningowi może się nauczyć panowania nad poszczególnymi funkcjami organizmu, kierowanymi przez autonomiczny układ nerwowy.

Brak możliwości komentowania.