Biofeedback

Badania wstępne:

  • Wywiad
  • Testy psychologiczno – pedagogiczne
  • Mini mapa QEEG
  • Protokół indywidualny przystosowany do terapii

Badanie pacjenta jest przeprowadzone przez specjalistę przeszkolonego w Neuroterapii EEG Biofeedback (po I stopniu kursu) z określeniem klinicznego obrazu zaburzeń i wyznaczenia po badaniu treningu.

Treningi przekazywane są w formie:

  • Wizualnej

Podczas pogłębiania koncentracji na ekranie monitora powiększa się kostka Rubika lub piesek biega coraz szybciej. Jednak w chwili rozproszenia, dekoncentracji kostka znika a piesek zatrzymuje się.

  • Akustycznej

Przyjemny dźwięk relaksujący oraz sygnalizowanie sukcesu jak i również porażki.

Czas trwania terapii:

Czas ustala się stosownie do wieku oraz intensywności problemu lub zaburzeń.

Treningi powinny odbywać się 1 raz w tygodniu a najlepiej 2-3 razy w tygodniu.

Przerwa pomiędzy 1 treningiem a 2 nie powinna przekraczać 10 dni!

Treningi:

W zależności od celu, który chcemy osiągnąć – wynikającego ze zdiagnozowanych zaburzeń i problemów pacjenta wyróżniamy:

  • Krótkoterminowe  – obejmujące 10 do 20 spotkań
  • Systematyczna praca – ok. 40-60 spotkań
  • Długoterminowe – powyżej 80 spotkań

Brak możliwości komentowania.